Η ΕΝΩΣΗ‎ > ‎

Εγγραφή Μέλους - Ταυτότητες ΕΑΑΣ

Για την εγγραφή νέου μέλους στο Παράρτημα Ξάνθης της ΕΑΑΣ καθώς και για την αρχική έκδοση ή επανέκδοση λόγω απωλείας του Δελτίου Ταυτότητας ΕΑΑΣ απαιτείται η συμπλήρωση αιτήσεως που έχει ενιαία μορφή για όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις.

Αίτηση Εγγραφής στην ΕΑΑΣ και Έκδοση Δελτίου Ταυτότητας