Η ΕΝΩΣΗ‎ > ‎

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σε εφαρμογή των αποφάσεων της 1ης Γενικής Συγκέντρωσης των μελών του Παραρτήματος της ΕΑΑΣ ΞΑΝΘΗΣ, αφού έγιναν όλες οι προπαρασκευαστικές διεργασίες, συντάχθηκε, εγκρίθηκε και άρχισε η εφαρμογή του σχετικού Προγράμματος έτους 2011/2012.
Σκοπός του προγράμματος, είναι η υλοποίηση των Εθνικών και Κοινωνικών στόχων της ΕΑΑΣ. Αυτό το έργο θα επιτευχθεί μέσω της εκφρασθείσας βούλησης, του ΤΣ/ΕΑΑΣ και αριθμού των Μελών μας (Αποστράτων Αξιωματικών και των Οικογενειών τους), για ανιδιοτελή εθελοντική προσφορά και διάθεση για βοήθεια των μελών μας, αλλά και της Τοπικής Κοινωνίας του Ν. Ξάνθης.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το Δελτίο τύπου 23 Νοε 2011 του Παραρτήματος ΕΑΑΣ Ξάνθης.
Ċ
ΕΑΑΣ Ξάνθης,
3 Μαρ 2014, 1:48 μ.μ.