Η ΕΝΩΣΗ‎ > ‎

Σκοπός - Στόχοι της Ένωσης

ΣΚΟΠΟΣ της ΕΑΑΣ (ΝΔ.1171/72 ΚΑΙ ΠΔ 434/81) σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι:
 1. Η σύσφιξη των δεσμών συναδελφικότητας των ε.α. μελών μας.
 2. Η διατήρηση των καλών σχέσεων με τους  ε.ε. συναδέλφους.
 3. Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής.
 4. Η ίδρυση ιδίου ταμείου προς ενίσχυση των εχόντων ανάγκη μελών της.
 5. Η μέριμνα για τη διατήρηση και ανύψωση της θέσεως των αποστράτων Αξιωματικών στην κοινωνία.
 6. Η διατήρηση αμείωτου του Εθνικού φρονήματος των μελών της, ως και των μελών των οικογενειών τους και η συνέχιση των προς την Πατρίδα προσφορών των, με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον.
 
ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΔΣ/ΕΑΑΣ - ΕΞΕΛΙΞΗ 

Πατήστε εδώ

ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΣ/
ΕΑΑΣ Παράρτημα ΞΑΝΘΗΣ
 • Η συνδρομή σε τοπικό επίπεδο
 • Η εγγραφή στην ΕΑΑΣ/Παράρτημα Ξάνθης, όλων των ε.α.
 • Η μηχανοργάνωση του αρχείου των μελών μας και η καταγραφή των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων emails,
 • Η απόκτηση και εκμετάλλευση του σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας,
 • Συμμετοχή (κατόπιν δηλώσεων επιθυμίας) υπό τύπον εκδρομής σε Επετειακά Μνημόσυνα Πεσόντων Υπέρ Πατρίδος,
 • Διοργάνωση ψυχαγωγικών και κοινωνικών εκδηλώσεων
 • Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ λειτουργία των Γραφείων, με ωράριο: 08:00-11:00

Ċ
ΕΑΑΣ Ξάνθης,
4 Φεβ 2014, 7:03 π.μ.
Ċ
ΕΑΑΣ Ξάνθης,
4 Φεβ 2014, 7:04 π.μ.
Ċ
ΕΑΑΣ Ξάνθης,
25 Ιουν 2014, 2:59 π.μ.