Η ΕΝΩΣΗ‎ > ‎

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Aντγος ε.α ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
Ταξχος ε.α ΚΟΥΤΣΑΪΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιπρόεδρος
Ταξχος ε.α. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ταμίας
Ανχης ε.α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΓΟΣ Γραμματέας
Ανχης ε.α. ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος

Για να δείτε τα προηγούμενα τοπικά συμβούλια πατήστε εδώ