Η ΕΝΩΣΗ‎ > ‎

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Aντγος ε.α ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
Υπτγος ε.α ΚΟΥΤΣΑΪΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αντιπρόεδρος
Ταξχος ε.α. ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ταμίας
Σχης ε.α. ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Μέλος
Ανχης ε.α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΓΟΣ Γραμματέας


Για να δείτε τα προηγούμενα τοπικά συμβούλια πατήστε εδώ