ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΟ ΥΨ. "ΑΥΓΟ" ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Τοποθέτηση μεγάλης σημαίας στο υψ. "Αυγό" Ξάνθης (3η Εξέλιξη Θέματος)
Τοποθέτηση μεγάλης σημαίας στο υψ. "Αυγό" Ξάνθης (4η Εξέλιξη Θέματος)
Τοποθέτηση μεγάλης σημαίας στο υψ. "Αυγό" Ξάνθης (Τελική Φάση Α)
Τοποθέτηση μεγάλης σημαίας στο υψ. "Αυγό" Ξάνθης (Τελική Φάση Β)
Τοποθέτηση μεγάλης σημαίας στο υψ. "Αυγό" Ξάνθης (Αρνητική Εισήγηση Αρχ. Υπηρεσίας Ξάνθης)
Τοποθέτηση μεγάλης σημαίας στο υψ. "Αυγό" Ξάνθης (Απάντηση σε δελτίο τύπου της εφορείας αρχαιοτήτων)
Αεροφωτογραφία από το υψ. "Αυγό" της Ξάνθης
Έγκριση τοποθέτησης μεγάλης σημαίας στο υψ. "Αυγό" της Ξάνθης
Video αντικατάστασης σημαίας λόγω φθοράς στο υψ. "Αυγό" (16-12-2016)